Bilag
 1. Indsamling og behandling af dine personoplysninger
 2. Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at naestvedsejlklub indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på tilmelding til hold, kontingenter, events etc. Tilmelding sker individuelt og vilkår beskrives på de enkelte aktiviteter såfremt de fraviger fra organisationens overordnede vilkår.

  naestvedsejlklub kan indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig:

  Basis oplysninger
  Fulde navn
  Adresse
  Telefonnumre inkl. mobil
  Emailadresser
  Fødselsdato
  Køn

  Yderligere oplysninger

  Accept af nyhedsbreve

  Der indsamles ikke personfølsomme oplysninger

  naestvedsejlklub kan videregive dine oplysninger til forbund og kommune til brug for statistik og ydelser/tilskud.

  naestvedsejlklub behandler dine oplysninger så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Det vurderes at være 6 måneder med mindre andet er oplyst og givet samtykke til.
 3. Retsgrundlaget
 4. naestvedsejlklub behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. naestvedsejlklubs behandling af dine oplysninger sker således på baggrund af dit samtykke.
 5. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 6. naestvedsejlklub er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

  naestvedsejlklub
  .
  . .
  Telefon: .

 7. Retten til at trække dit samtykke tilbage
 8. Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte naestvedsejlklub. Visse samtykker kan fjernes ved at rette din profil.

  Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører naestvedsejlklub som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis naestvedsejlklub af andre grunde fortsat skal behandle oplysninger, men du vil i givet fald få besked herom.
 9. Dine rettigheder
 10. Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i naestvedsejlklubs behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod naestvedsejlklubs behandling af dine oplysninger.

  Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

  Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 ret til dataportabilitet. Du har derfor ret til at modtage personoplysninger om dig selv fra naestvedsejlklub i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig. Retten gælder alene de oplysninger, der omfattes af denne samtykkeerklæring og som du selv har givet til naestvedsejlklub, og alene oplysninger, der behandles automatisk.
 11. Klage til datatilsynet
 12. Du kan klage over naestvedsejlklubs behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
 13. Love og regler
 14. Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen på www.eur-lex.europa.eu og databeskyttelsesloven på www.retsinformation.dk.
 15. Accept
 16. Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at naestvedsejlklub behandler de nævnte personoplysninger om mig til det/de angivne formål, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.
-->