Underligt forslag!

Inderhavnen i Karrebæksminde stillet følgende forslag til NSK generalforsamlingen den 21 jan:

På Inderhavnens generalforsamling november 2007 blev det vedtaget at fremsætte forslag om ændring af lovenes § 8. afsnit 4 til:

" Alle medlemmer, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen,  som er fyldt 18 år, og som ikke er i betalingsrestance, har stemmeret.

 Er der flertal for at følgende tilføjes i § 8 afsnit 4  " som er fyldt 18 år. "

 
Begrundelsen er at jolleafdelingen med det nuværende store medlemstal og udsigten til fortsat stigende medlemstal, efterhånden i form af brevstemmer er i stand til at påvirke NSK`s drift og økonomi på en måde som ikke var forudset da lovene blev udformet.

 Inderhavnens Brolav.

December 2007

Jolleklubbens medlemmer under 18 år er i inderhavnen i Karrebæksmindes beretning for 2007 blevet betegnet som "nydende medlemmer"

Alle uanset alder betaler 750kr til Hovedklubben, men dette forslag, hvis det bliver vedtaget, betyder at avispigen og flaskedrengen ikke får nogen indflydelse på hvordan pengene skal bruges. De skal dog betale det samme som dem over 18 år.

Det er ikke rimeligt, slet ikke når man tænker på at hvert medlem under 18 år i jolle klubben ikke bare er én person, der følger altid forældre og søskende med der bruger aftener og weekender på frivilligt arbejde i forældreforeningen og med at skaffe sponsorer. Der er ikke meget "nydende medlemmer" over det, men med dette forslag, ingen indflydelse.

Det er ikke rimeligt fordi vi har ungdomstræner der har taget diverse trænerkurser ved dansk sejlunion og speedbådskort for at kunne træne jollesejler, men fordi de ikke er 18 skal de nu ikke have indflydelse.

Selve begrundelsen i forslaget må give anledning til en del undren. Det kan da ikke komme bag på nogen at øget medlemsantal giver større indflydelse. Er det ikke meningen i en demokratisk klub?

Jeg er sikker på at lovene ikke blev lavet for at udelukke nogen.

Jeg mener ikke dette forslag på nogen måde har berettigelse, der er ca. 30 under 18 år i jolleklubben og der er ca. 520 i hele klubben der har stemmeret, hvad er det for en indflydelse man er bange for? De 6% gør ingen forskel. Det sender derimod et signal om at ungdomssejler ikke er særlig vigtig eller velset.

Der er gennem ungdomsarbejde at vi skal sikre en forsat medlems tilgang til klubben og dette er ikke et forslag der støtter det.

Ved Venlig Hilsen

Tom Dirksen

Formand for NSK jolle og ungdomsafdelling

29271

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?