VIGTIGT INFORMATION

Bestyrelsen i Inderhavnen informere hermed de medlemmer der har deres bådtrailer stående på Stejlepladsen langs vejen ned mod masteskuret ifølge Næstved Havn står ulovligt parkeret.
Der er blevet påsat mærkater på trailerne som beskriver at de  skal være fjernet senest 1 september 2016.

Citat fra Direktør Jesper Møller Petersen.
Jeg kan oplyse at arealet tilhører Næstved Havn, vi har regler for benyttelse af arealet godkendt af havnebestyrelsen. Disse godkendte regler forudsætter bl.a., at man indhenter havnens tilladelse inden brug
. En sådan tilladelse gives enkeltvis pr. trailer. og udstedes mod betaling af en afgift på mellem kr. 150-500 kr. alt efter situationen. Brofoged Tonny Rasmussen kan være behjælpelig med dette.
Citat slut.

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?